Voor het deelnemen aan wedstrijden in kringverband gelden de volgende bepalingen:

Vroegtijdige opgave aan de organiserende vereniging, minimaal 3 weken van te voren.

Het verschuldigde startgeld per combinatie dient op de wedstrijddag aan de organiserende
vereniging te worden voldaan.

1 x dressuur =  €   6,00
1 x springen =  €   6,00
2 x dressuur =  € 12,00
2 x springen =  € 12,00
1 x dressuur + 1 x springen = €    6,00
2 x dressuur + 1 x springen = €  12,00
2 x dressuur + 2 x springen = €  18,00 (2e parc. is gratis)

Bij een selectiewedstrijd bedraagt het inschrijfgeld voor de 1e proef (dressuur) € 8,00,
omdat er dan 2 juryleden per baan zitten. Afmelding dient vroegtijdig te geschieden.

Afmelden voor de prijsuitreiking/parade kan bij het secretariaat van de organiserende vereniging.

Een ruiter/amazone mag met maximaal 3 paarden/pony’s per klasse aan de wedstrijd deelnemen.

De jaarlijkse kringafdracht bedraagt € 8,00 per ruiter (ongeacht het aantal startpassen). De vereniging krijgt hiervoor jaarlijks een verzamelnota toegestuurd door de penningmeester van de kring.

Bij eventuele slechte terreinomstandigheden beslist tijdig de organiserende vereniging in overleg met het kringbestuur over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd.

De organiserende vereniging zorgt voor EHBO, rekenkamer, geluid, uitnodigen juryleden en maakt de startlijsten, geeft tijdig aan de KNHS door welke bevoegde officials er worden uitgenodigd, bij voorkeur 14 dagen van te voren.

Onvoorziene gebeurtenissen zullen door het kringbestuur en de organiserende verenigingen gezamenlijk worden opgelost.