Het uitvoeren van alle werkzaamheden, die de Regio of de KNHS aan de Kring opdraagt.

Toekomstvisie
A: Duidelijk communiceren met de verenigingen;
B: Niveaubevordering van de ruiters;
C: Collectieve ondersteuning bieden aan de aangesloten verenigingen;

Het Kringbestuur wil dit trachten te bereiken door
A) Het uitbreiden en actueel houden van de informatie op de website en facebookpagina van de Kring.
B) Aan de ruiters de gelegenheid te bieden een of meerdere lessen te volgen bij trainers. Dit kan in de vorm van een prijs bij het winnen van een kringkampioenschap of door het tegen betaling (wellicht gereduceerd tarief) aanbieden
van lessen waarbij de Kring voor een accommodatie zorgt.
C) Het bevorderen van kennis van de besturen van de aangesloten verenigingen bijv. vrijwilligersbeleid,
sponsorbeleid, enz.