Het bestuur roept de leden, twee maal per jaar, op tot een ledenvergadering.
Naar behoefte worden bestuursvergaderingen gehouden.