Ieder startpashoudend lid van de rijverenigingen cq FNRS bedrijven binnen de kring, betalen jaarlijks een kringafdracht van € 8,-, ongeacht of er wordt deelgenomen aan de kringwedstrijden, na afloop van het outdoorseizoen worden de nota’s verstuurd.
De inkomsten vanuit de kringafdracht worden o.a. gebruikt voor het aanschaffen van de prijzen voor de kringwedstrijden (medailles en linten), een bijdrage in de juryvergoedingen voor de kringwedstrijden en het organiseren van en bijdragen aan activiteiten voor de leden.