De KNHS en de kring
De wedstrijdsport is georganiseerd binnen regio’s, kringen en verenigingen. Een aantal lokale paardensportverenigingen vormt samen een kring en enkele kringen samen vormen een regio.
Er zijn elf regio’s. De regio’s vertegenwoordigen de leden in de ledenraad bij de KNHS.

Kring Tusken Waad en Klif bestaat uit 18 verenigingen en deze verenigingen organiseren samen jaarlijks zo’n
17 wedstrijden voor paarden en pony’s op het gebied van springen en dressuur.

Binnen de kring worden jaarlijks in het outdoorseizoen selectiewedstrijden georganiseerd. De ruiters en amazones die zich plaatsen, worden uitgezonden naar de regiokampioenschappen. Kring Tusken Waad en Klif heeft al diverse malen winnaars in diverse disciplines op diverse niveaus geleverd op de nationale kampioenschappen van de KNHS.

Beleidsplan KNHS Kring Tusken Waad en Klif
De Kring Tusken Waad en Klif, is naast de Kring De Drie Stromen en de Kring Noord Oost Friesland, een van de drie Kringen in Fryslân. Zij vallen alle drie onder de KNHS Regio Fryslân.

De leden van de Kring Tusken Waad en Klif zijn de leden van de bij de Kring aangesloten KNHS-verenigingen, welke op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door de door hen gekozen afgevaardigden van hun paardensportvereniging.

Een overzicht van het totaal aantal kringleden wordt verstrekt door het Regiobestuur, zij ontvangen deze opgave van het Hoofdbestuur KNHS in Ermelo.