L.R. De Donia’s www.dedonias.nl
L.R. Gaasterland www.lr-gaasterland.nl                                                                                                                      R.V. de Burcht www.menverenigingdeburcht.nl
P.S.V. de Halsbânrúters www.halsbanruters.nl
L.R. Hanzeruiters www.dehanzeruiters.nl
PSV. Jelgersmaruiters www.jelgersmaruiters.nl
L.R. Kwintoruiters www.kwintoruiters.nl
L.R. Lyts Bigjin www.lyts-bigjin.nl
L.R. Molenruiters www.molenruiters.nl
HSF R.V. Morrarúters www.morraruters.nl
L.R. de Oorsprong www.psvdeoorsprong.com
L.R. de Pikmarrúters
L.R. Poptaruiters www.poptaruters.tk
L.R. Raerderhimrúters www.raerderhimruters.nl
L.R. Sjaerdema – Liauckemaruiters www.sjaerdema-liauckemaruiters.nl
L.R. de Waardruiters www.waardruiters.nl
L.R. Waterpoorters www.waterpoorters.nl
L.R. de Welleruiters www.welleruiters.nl
L.R. de Waddenruiters www.everyoneweb.com/waddenruiters/

2016

Zaterdag 7 April Harich Paarden Dressuur en springen en afd.dressuur
Zondag   8 April Harich Pony’s Dressuur en Springen, bixie en afd. dressuur

Zaterdag 22 April Koudum Paarden Dressuur en Springen en afd. dressuur
Zondag   23 April Koudum Pony’s Dressuur en Springen, bixie en afd. dressuur

Zaterdag 3 Juni Franeker Pony’s Dressuur en Springen, bixie en afd. dressuur                                                 Zondag   4 Juni Franeker Paarden Dressuur en Springen en afd. dressuur
Zaterdag 17 Juni Vrouwenparochie (stal de Hameren) Paarden & Pony’s Dressuur en springen, Bixie en afd. dressuur

In 2017 wordt er voor het eerst niet via de kring geselecteerd voor de outdoor kampioenschappen. De twee selectiewedstrijden zijn opengesteld voor iedereen die onder de regio Friesland valt en een startplek willen bemachtigen.

De eerste selectie wedstrijd zal worden gereden in Harich en de tweede in Drogeham.

Zaterdag  1 juli Harich Paarden 1 proef dressuur & 1 Parcours                                                                           Zondag    2 Juli Harich Pony’s    1 proef dressuur &  1 Parcours

Zaterdag  15 Juli Drogeham                                                                                                                                         Zondag     16 Juli Drogeham

 

Weekend 10-11-12 augustus FK te Harich

 

Zaterdag   2 September Bolsward Pony’s Dressuur en Springen, Bixie en afd. dressuur                                Zondag     3 September Bolsward Paarden en Pony’s Dressuur en Springen en afd. dressuur

Zaterdag 23 September Koudum Paarden Dressuur en  Springen en afd. dressuur                                       Zondag  24 September Koudum Pony’s  Dressuur en springen, Bixie en afd. dressuur

Zaterdag 30 September Harich Pony’s Dressuur, Springen, Cross, bixie en afd. dressuur                                      Zondag    1 Oktober Harich Paarden Dressuur, Springen, Cross en afd. dressuur

Voor het deelnemen aan wedstrijden in kringverband gelden de volgende bepalingen:

Vroegtijdige opgave aan de organiserende vereniging, minimaal 3 weken van te voren.

Het verschuldigde startgeld per combinatie dient op de wedstrijddag aan de organiserende
vereniging te worden voldaan.

1 x dressuur =  €   6,00
1 x springen =  €   6,00
2 x dressuur =  € 12,00
2 x springen =  € 12,00
1 x dressuur + 1 x springen = €    6,00
2 x dressuur + 1 x springen = €  12,00
2 x dressuur + 2 x springen = €  18,00 (2e parc. is gratis)

Bij een selectiewedstrijd bedraagt het inschrijfgeld voor de 1e proef (dressuur) € 8,00,
omdat er dan 2 juryleden per baan zitten. Afmelding dient vroegtijdig te geschieden.

Afmelden voor de prijsuitreiking/parade kan bij het secretariaat van de organiserende vereniging.

Een ruiter/amazone mag met maximaal 3 paarden/pony’s per klasse aan de wedstrijd deelnemen.

De jaarlijkse kringafdracht bedraagt € 8,00 per ruiter (ongeacht het aantal startpassen). De vereniging krijgt hiervoor jaarlijks een verzamelnota toegestuurd door de penningmeester van de kring.

Bij eventuele slechte terreinomstandigheden beslist tijdig de organiserende vereniging in overleg met het kringbestuur over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd.

De organiserende vereniging zorgt voor EHBO, rekenkamer, geluid, uitnodigen juryleden en maakt de startlijsten, geeft tijdig aan de KNHS door welke bevoegde officials er worden uitgenodigd, bij voorkeur 14 dagen van te voren.

Onvoorziene gebeurtenissen zullen door het kringbestuur en de organiserende verenigingen gezamenlijk worden opgelost.

.

P.C De Burcht www.menverenigingdeburcht.nl                                                                                                        P.C. de Donia’s www.dedonias.nl
P.C. de Freuleruiters www.freuleruiters.nl
P.S.V. de Halsbânrúters www.halsbanruters.nl
P.C. Hanzeruiters www.dehanzeruiters.nl
PSV Jelgersmaruiters www.jelgersmaruiters.nl
P.C. Kwintoruiters www.kwintoruiters.nl
P.C. Lyts Bigjin www.lyts-bigjin.nl
P.C. Molenwieken www.molenruiters.nl
P.C. Morrarúters www.morraruters.nl
P.C. de Oorsprong www.psvdeoorsprong.com
P.C. de Pikmarrúters
P.C. Poptaruiters www.poptaruters.tk
P.C. Raerderhimrúters www.raerderhimruters.nl
P.C. Sjaerdema – Liauckemaruiters www.sjaerdema-liauckemaruiters.nl
P.C. Tally HO www.ponyclub-tallyho.nl
P.C. de Waardruiters www.waardruiters.nl
L.R. de Welleruiters www.welleruiters.nl

Kringkampioenschappen en competitie

Kringkampioenschap
Ieder jaar wordt het kringkampioenschap van de kring TWK verreden op een kringwedstrijd.
Dit is meestal een wedstrijd in Juni. Op deze wedstrijd is er voor zowel de pony’s als voor de paarden een wisselbeker beschikbaar voor de beste combinatie in de dressuur en het springen op die dag, dus de beste allround-combinatie. Je moet als combinatie dus zowel aan het springen als aan de dressuur hebben meegedaan om kans te maken op de beker.

Verenigingskampioenschap
Op deze dag (kringkampioenschap) wordt ook het verenigingskampioenschap verreden. Dit is een strijd tussen de verenigingen waarbij er voor een vereniging 3 combinaties uitkomen in de dressuur (klassen B t/m M1) en 3 in het springen (klassen B t/m M).

De resultaten van de eigen dressuurproef (1e proef) tellen hiervoor mee (je rijdt dus niet een extra proef net als op het FK) en de strafpunten van het 1e parcours tellen mee.

De gemiddelde dressuurresultaten (als er meer dan 1 jury zit) worden bij elkaar opgeteld en hier worden de strafpunten van het springen (x2) van af getrokken. (Maximaal kun je 40 strafpunten behalen, dus ook bij uitsluiting krijg je 40 strafpunten, die niet worden verdubbeld). Je hebt bij het springen geen wegstreep resultaat.

Om hier aan mee te kunnen doen moet je als vereniging voorafgaande aan de wedstrijd aangeven welke 3 combinaties voor de vereniging starten in de dressuur en welke 3 combinaties er voor de vereniging uitkomen in het springen.

Als combinatie mag je zowel in de dressuur als in het springen uitkomen, maar je mag niet met pony/paard A in de dressuur starten en met pony/paard B in het springen.

(je kunt als vereniging natuurlijk ook meerdere teams aanmelden)

Prijzen; voor het winnende team zijn er mooie statiedekens.

Kringcompetitie
Ieder jaar wordt er binnen onze kring een kringcompetitie verreden.
Zowel bij de paarden als bij de pony’s.
Er is een springcompetitie en een dressuurcompetitie.

Prijzen 1e prijs Statiedeken, 2e prijs Sjabrak, 3e prijs Halster

Bij de dressuur (1e proef) worden de 5 (beste) resultaten van de gereden wedstrijden, omgerekend naar behaalde percentages zodat we niet in de knoop komen met de Z-klassen, opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal te rijden wedstrijden (5).

Diegene met het hoogste percentage is de competitiewinnaar.

Bij het springen (1e parcours) worden de resultaten bij elkaar opgeteld en de combinatie met de minste strafpunten over een x- aantal wedstrijden is dan de competitiewinnaar.

Bij de dressuurcompetitie zijn er bijv. 9 wedstrijden waarvan 2 selectie voor de FK, (Dus iemand die niet aan het FK meedoet, kan daar niet starten) waardoor er 7 wedstrijden overblijven die iedereen zou kunnen rijden. Dan gaat de competitie over bijv. de 5 beste resultaten, dus moet je aan minimaal 5 kringwedstrijden deelnemen om mee te kunnen doen voor de prijzen. Rijdt je meer wedstrijden dan tellen de 5 beste resultaten mee.

Voor het springen gelden waarschijnlijk de beste 4 of 5 resultaten, omdat er in Hatzum geen springen is.
Ook hier tellen de beste resultaten, dus hoe meer wedstrijden je rijdt hoe meer kans je hebt.

Denk erom dat het BB-springen niet meetelt en dat bij Flexibel springen het 1e (hoogste) parcours telt, omdat dat officieel je 1e parcours is.

In principe telt de laatste wedstrijd in Harich niet mee, deze is er alleen voor als er een ex-aequo is na de op een na laatste wedstrijd. Bij de dressuur gebeurt dit eigenlijk nooit maar bij het springen wel . Dan heb je eigenlijk ene finale tijdens de laatste wedstrijd in Harich.

Per jaar kan het aantal wedstrijden dat meetelt verschillen/ veranderen door bijv. weersomstandigheden of i.d.

Volg ons daarom ook op onze facebookpagina.

Margje Bouma Bokaal
Deze bokaal is beschikbaar gesteld door mevr. M. Bouma uit Franeker.
Deze bokaal wordt uitgereikt op de laatste wedstrijd in Harich aan de beste allroundcombinatie in de dressuur, het springen en de cross bij de paarden. Dus als de Cross niet wordt verreden dan wordt ook de bokaal niet uitgereikt. Dus je moet alle 3 de onderdelen rijden om ervoor in aanmerking te komen.

Het uitvoeren van alle werkzaamheden, die de Regio of de KNHS aan de Kring opdraagt.

Toekomstvisie
A: Duidelijk communiceren met de verenigingen;
B: Niveaubevordering van de ruiters;
C: Collectieve ondersteuning bieden aan de aangesloten verenigingen;

Het Kringbestuur wil dit trachten te bereiken door
A) Het uitbreiden en actueel houden van de informatie op de website en facebookpagina van de Kring.
B) Aan de ruiters de gelegenheid te bieden een of meerdere lessen te volgen bij trainers. Dit kan in de vorm van een prijs bij het winnen van een kringkampioenschap of door het tegen betaling (wellicht gereduceerd tarief) aanbieden
van lessen waarbij de Kring voor een accommodatie zorgt.
C) Het bevorderen van kennis van de besturen van de aangesloten verenigingen bijv. vrijwilligersbeleid,
sponsorbeleid, enz.

Het bestuur roept de leden, twee maal per jaar, op tot een ledenvergadering.
Naar behoefte worden bestuursvergaderingen gehouden.

Speerpunten zoals vastgesteld in de statuten
• Selecteren van afgevaardigden naar de outdoor-Regiokampioenschappen;
• Schakel tussen verenigingen en de Regio;
• Beschikbaar stellen van de prijzen voor de kringwedstrijden;
• Activiteiten organiseren voor leden en verenigingen.

Ieder startpashoudend lid van de rijverenigingen cq FNRS bedrijven binnen de kring, betalen jaarlijks een kringafdracht van € 8,-, ongeacht of er wordt deelgenomen aan de kringwedstrijden, na afloop van het outdoorseizoen worden de nota’s verstuurd.
De inkomsten vanuit de kringafdracht worden o.a. gebruikt voor het aanschaffen van de prijzen voor de kringwedstrijden (medailles en linten), een bijdrage in de juryvergoedingen voor de kringwedstrijden en het organiseren van en bijdragen aan activiteiten voor de leden.